بویلر یا دیگ بخار چیست ؟
معرفی دیگ بخار و انواع آن ، مزایا و معایب آن

بویلر یا دیگ بخار عبارت است از یک مخزن بسته که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید می شود.

با تحت فشار قرار دادن سیستم جوش، ما در واقع می توانیم نقطه جوش را افزایش دهیم. زود پزها اینگونه کار می کنند. یک ظرف هوابند برای افزایش فشار برای افزایش نقطه جوش. این باعث می شود که غذا در زمان بسیار کوتاه تری نسبت به زمانی که از قابلمه باز استفاده می شود بپزد.

تفاوت دیگ های چگالشی و معمولی


در یک دیگ معمولی، با احتراق سوخت گاز های داغ تولید می شود. این گاز ها با عبور از مبدل حرارتی مقدار انرژی گرمایی بیشتری را به آب منتقل می کنند.یکی از گاز های داغ تولید شده در فرآیند احتراق، بخار آب است که نتیجه ترکیب هیدروژن با اکسیژن می باشد. سیستم دیگ های چگالشی از تلف شدن حرارت گازهای داغ خروجی جلوگیری می کند و آن ها را جذب می کند، بخار آب موجود با از دست دادن گرمای نهان تبخیر به آب مایع تبدیل می شود. این گرمای نهان نیز به آب داده می شود که این عمل اضافی می تواند بازده سیستم را تا 12% افزایش می دهد.

چیلر چیست ؟
معرفی دستگاه سرمایشی چیلر و مزایای آن