پروژه های در حال اجرا 
 

ساختمان مسکونی آقای مهندس پناهی (تبریز، کوی فردوس)

 اجرا و مشاوره تأسیسات مکانیکی ساختمان مسکونی 

 وضعیت پروژه: در حال اجرا

 [تاریخ اتمام پروژه]

 مکان پروژه: تبریز، کوی فردوس

ویلای آقای مهندس رابط (تبریز)

 طراحی ، مشاوره و اجرای تأسیسات مکانیکی استخر ، آبنما ، برکه و آبیاری فضای سبز

 وضعیت پروژه: در حال اجرا

 [تاریخ اتمام پروژه]

 مکان پروژه: تبریز

  منطقه ویلایی  مهندسین (هروی)

 طراحی، مشاوره و اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

 وضعیت پروژه: در حال اجرا

 [تاریخ اتمام پروژه]

 مکان پروژه: هروی

کارخانه محورسازان
چی چست ارومیه

 اجرا و مشاوره تأسیسات مکانیکی ساختمان مسکونی 

 وضعیت پروژه: در حال اجرا

 [تاریخ اتمام پروژه]

 مکان پروژه: ارومیه

کارخانه نقشینه چاپ تبریز

 طراحی ، مشاوره و اجرای تأسیسات مکانیکی استخر ، آبنما ، برکه و آبیاری فضای سبز

 وضعیت پروژه: در حال اجرا

 [تاریخ اتمام پروژه]

 مکان پروژه: تبریز