پروژه های اجرا شده
تخصص و تعهد سرمایه ماست...

کتابخانه مرکزی تبریز

اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

قرارگاه پلیس‌ راه استان آذربایجان‌شرقی

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه مرکزی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: تبریز

ساختمان پست مرکز مکانیزه تبریز

اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

بیمارستان 800 تختخوابی امام رضا (ع)

اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

پمپ روستای دامنجان سراب

اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان سراب

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نگهداری بهینه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

پایانه بار تبریز

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی سیستم آب شرب

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

مرکز آموزش و درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز

تعمیر و تعویض کلیه لولهه ای سیستم های بخارو کندانس، گرمایش و سرمایش و آبرسانی تونل های تأسیساتی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  مکان پروژه: شهر تبریز

پروژه 588 واحدی مسکن مهر محمدیه قزوین

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر قزوین

پروژه 1000 واحدی مسکن مهر شهر جدید پردیس

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر جدید پردیس

مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان سینا تبریز

نگهداری بهینه و اصلاح تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

پروژه 528 واحدی مسکن مهر شهر جدید پرند

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر جدید پرند

پروژه آبنمای موزیکال میدان ساعت

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: میدان ساعت تبریز

پروژه‌های تجاری، مسکونی، صنعتی، ورزشی و تفریحی در سطح شهرهای مختلف ایران

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه مرکزی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  مکان پروژه: ایران

پروژه 1000 واحدی مجتمع مسکونی تارا شهر زاخو

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: عراق شهر اربیل 

پروژه تجاری و اداری ارسباران - منطقه آزاد جلفا

اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: منطقه آزاد جلفا

پروژه قرائت خانه زنده یاد بانو صدیقه قره چمنی 

اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

کلینیک تخصصی فیروز آبادی

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: تهران

ساختمان دیالیز مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام رضا (ع)

نگهداری و تهیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

ساختمان جدید بهزیستی بناب

طراحی و اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان بناب

ساختمان مسکونی و تجاری کاسپین قزوین

طراحی، مشاوره و نظارت تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر قزوین

کلینیک تخصصی فیروزآبادی تهران

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: تهران

رستوران ایپک یولو تبریز

طراحی، مشاوره و نظارت سیستم تهویه

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

مجموعه اقامتی، رفاهی و تفریحی عسلویه

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: عسلویه

ساختمان دانشکده‌های پیام‌نور تهران

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: تهران

مجتمع تجاری والمان تبریز

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

پروژه بدنسازی خیابان مهرانه رود تبریز

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

پایانه اتوبوس‌های بین شهری تبریز

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

مجتمع مسکونی آقای طبیبی - بناب

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان بناب

مجتمع مسکونی آقای تقی‌زاده - جلفا

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان جلفا

مجتمع تجاری مبل نایس تبریز

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهر تبریز

مجتمع مسکونی آقای پیری - مراغه

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان مراغه

پروژه تجاری و اداری ارسباران

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  [ مکان پروژه ]

کلینیک جراحی‌های محدود - دکتر قمری

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  [ مکان پروژه ]

مجتمع مسکونی آقای ایمانی - نیاوران تهران

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه ]

  مکان پروژه: تهران

پروژه برج 30 طبقه تجاری و اداری

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  [ مکان پروژه ]

کلینیک تخصصی شهرستان اهر

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان اهر

کلینیک تخصصی شهرستان مرند

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان مرند

اورژانس بیمارستان شهید بهشتی مراغه

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان مراغه

کلینیک تخصصی شهرستان سراب

طراحی، مشاوره و نظارت

  وضعیت پروژه: اجرا شده

  [تاریخ اتمام پروژه]

  مکان پروژه: شهرستان سراب

اجرا، طراحی، مشاوره، نظارت و نگهداری

به ما بپیوندید و مکان بهتری برای زندگی خود خلق کنید.