انواع رایج استخر ها

 استخر ها در سیستم به پنج دسته تقسیم می شوند:

1. استخر های اسکیمری (Skimmer Type).

2. استخر های گاتری(Gutter Type).

3. استخر های  سرریز (Overflow Type).

4. استخر های  No edge / Infinity.

5. استخر های Biological fish / Lilly.

استخر های اسکیمری
(Skimmer Type)

شکل شماتیک استخر اسکیمری 

 

آب در مکان های  خاصی در استخر از اسکیمرها کشیده یا مکیده می شود (جهت باد در نظر گرفته می شود). همچنین از عمیق ترین نقطه استخر تخلیه اصلی و سپس از طریق ورودی های دیواری (ورودی ها در مقابل کفگیر) و پس از عبور از تصفیه خانه به استخر بازگردانده می شود.

استخر های گاتر
(Gutter Type)

 


به دلیل ناقص بودن فرایند skimming(جمع آوری آشغال های روی سطح آب) کل سطح و همچنین مشکل شناور یا به دام افتادن آشغال ها روی سطح آب، استخر از نوع Gutter معرفی شد.

این سیستم یک مخزن جبران کننده (Compensation tank) دارد. در آن آب از کف استخر و مخزن جبران کننده (Compensation tank) در حال مکش است و سپس از طریق ورودی های دیواری بازگردانده می شود.

گاتر ها در یک کانال دیواره ای نصب شده اند که آب در اطراف استخر سرریز می کنند، سپس توسط این گاتر درین ها (Gutter Drain) جمع آوری می شود و به مخزن جبران کننده (Compensation) منتقل می شود.این کانال در داخل استخر، تقریبا 30 سانتی متر زیر محوطه استخر واقع شده است.

مزیت اصلی آن نیز موج شکنی خوب به دلیل شیب کاشی، نگه داشتن و پشتیبانی خوب برای شناگران در لب کانال است.

این سیستم به دلیل تمیز کردن کامل سطح آن در اطراف حاشیه استخر نسبت به سیستم استخر Skimmer مناسب تر است.

استخر های سرریز 
(OverFlow)

به روز ترین سیستم استخر 


این سیستم جدیدترین نوع استخر تا کنون است. به دلیل نقص گردش آب از طریق حجم استخر در نوع گاتر (Gutter)، طرح سرریز (Overflow) معرفی می شود.

این نوع سیستم کانال سرریز یکسان در سراسر محیط استخر  دارد، اما فقط از مخزن جبران-کننده (Compensation tank) آب می گیرد و آب را فقط از طریق ورودی های کف استخر (Floor inlet nozzles) باز  می گرداند.

یک شبکه پلاستیکی برای گرفتن هر جسم شناور استفاده می شود. یا از روکش کاشی با طول 1 سانتی متر در دو طرف می توان استفاده کرد.

از مزیت های این سیستم این است که آب در اینجا مانند ساحل بالا می آید و سطح آب به سرعت آرام می شود. دید عالی بر روی استخر برای کاربران و خدمه استخر. بدون لایه سفید رنگ کلر و بنابراین هیچ مشکلی در مورد بخارات وجود ندارد.

دیگر مزیت ها:

  • تمیز کردن کانال تخلیه از محوطه استخر. همچنین، کم شدن هزینه بتن در مقایسه با نوع گاتر (Gutter) به دلیل افزایش مخزن جبران کننده (Compensation tank)

  • به دلیل عبور آب خوب از پایین به بالا، گردش آب بسیار بهتری حاصل می شود و تقریباً هیچ آب کثیفی در استخر باقی نمی ماند.

استخر های بدون لبه
(No edge/Infinity type)

 


استخر های بدون لبه (No edge) شبیه استخرهای سرریز (Overflow) است اما یک طرف کانال سرریز پایین تر از سطح آب استخر است. این امر به تجسم یک لبه بی نهایت کمک می کند، گویی آب قرار است به مکان نامعلومی برسد.

در این سیستم نیز از مخزن جبران کننده (Compensation tank) استفاده می شود، اما بالای مخزن باید در پایین ترین نقطه کانال پایین بدون لبه قرار گیرد.

این استخر منظره زیبا و شیکی را ایجاد می کند ولی معایبی مثل اتلاف خیلی زیاد گرما و تحت فشار بودن دائمی مخزن جبران کننده (Compensation tank) دارد.

استخر های تضئینی
(Biological Fish/Lilly pool)فیلتر بیولوژیکی عملکرد بیولوژیکی - مکانیکی فیلترینگ را با حذف ذرات درشت انجام می دهد. آب آلوده با استفاده از پمپ شناور به حوضچه وارد سیستم فیلتر می شود. سطوح فیلتر ذرات آلودگی را به دام می اندازد و بنابراین حوضچه را به صورت مکانیکی تمیز می کند. علاوه بر این، فیلتر محیط زیست بیولوژیکی مهمی را توسعه می دهد تا نیتریفیکاسیون را در شرایط غنی از اکسیژن فعال کند. بنابراین، باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر روی سطوح محیط فیلتر مربوطه در مناطق غنی از اکسیژن و فقیر اکسیژن فیلتر ته نشین شده و تکثیر می شوند. این جایی است که باکتری ها از تبدیل آمونیوم/آمونیاک سمی از طریق نیتریت به نیترات و سپس به نیتروژن گازی در فرایندهای مختلف واکنش اطمینان می دهند.

همچنین شفاف کننده ماوراء بنفش، با فناوری UVC به طور موثر با جلبک ها مبارزه می کند. عوامل بیماری زا و باکتری ها به طور ایمن از طریق این تابش UVC کاهش می یابد.
از سوی دیگر، اکسیژن از طریق کمپرسور هوا برای گیاهان و جانوران تأمین می شود تا یک حوضچه سالم باشد، زیرا اکسیژن برای آب حوضچه و ساکنان آن یعنی ماهی و لیلی حیاتی است.
بویلر یا دیگ بخار چیست ؟
معرفی دیگ بخار و انواع آن ، مزایا و معایب آن