بهسازان انرژی سازه نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره بهسازان انرژی سازه نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
وبسایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - Accounting
Iran - Sale
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile