فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه و رتبه بندی اخذ شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های ساختمان و ابنیه، تأسیسات و تجهیزات به شرح زیر می باشد:
اجرا، طراحی، مشاوره، نظارت و نگهداری کلیه پروژه های ساختمانی و ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی
(بیمارستانی و درمانی، تجاری، صنعتی، آبرسانی، آب و فاضلاب، آموزشی، ورزشی، استخر، جکوزی، سونا، فواره، تفریحی و مجتمع های مسکونی)